Pārdodam bioloģiskos graudus

Pārdodam BIO graudus – ziemas kviešus.  Audzēti atbilstoši BIO prasībām.  Bioloģisko graudu audzēšana prasa lielākas rūpes, bet tas atmaksājas. Liela nozīme ir AUGU SEKAI, tas ir pēc tauriņziežu sētā zālāja 3 vai 4 gadā jāsēj  graudi tādā veidā iegūstam ražību 4 tn/ha. Tāpat svarīga augsnes kaļķošana. Mēs saimniecībā augsni kaļķojam katru gadu tā paaugstinam graudaugu kvalitāti un ražību, bet svarīgi ir pirms tam veikt augšņu agroķimiskās analīzes, lai atbilstoši no iegūtajiem rādītājiem veiktu augsnes kaļķošanu un pareizu augsnes apsaimniekošanu.