Par saimniecību

Saimniecībā "KOLUMBI" ir iespējams iegādāties augstvērtīgus tīršķirnes gaļas liellopus vaislai ar izcilu Vācu, Zviedru, Kanādas, Amerikas un Franču ģenētiku, kā arī kvalitatīvu bio nogatavinātu liellopu gaļu pēc sausās nogatavināšanas metodes. “KOLUMBOS” tiek audzēti un izkopti tīršķirnes ģenētiski toli ŠAROLĒ, SIMENTĀLES un LIMUZĪNAS liellopi vaislai. Gaļas ražošanai tiek audzētas tīršķirnes ANGUS un WAGYU gaļas liellopi. Šobrīd saimniecībā ir ap 500 liellopiem, no tām 200 zīdītājgovis un 6 izcili vaislas buļļi.

Veidojot pamata ganāmpulku tiek ņemtas vērā 6 pamatlietas:

  1. viegla atnešanās;
  2. augsti produktivitātes rādītāji;
  3. pienīgums;
  4. eksterjera vērtējums;
  5. ģenētiskais tolums;
  6. temperaments.

Esam bioloģiskā saimniecība un ievērojam sekojošas prasības:

  • bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos;
  • paaugstinātas labturības prasības;
  • tīras, dabiskas vides saglabāšana.

Saimniecības prioritāte – veselīgi, laimīgi un kvalitatīvi liellopi!!!

ĪSS IESKATS VĒSTURĒ

2012.gadā tika pieņemts lēmums iegādāties pirmos Šarolē tīršķirnes gaļas liellopus no Vācijas. Tika atvestas grūsnas teles un tīršķirnes Šarolē bullis, kurš tika nosolīts Vācijā MASTERRIND izsolē. Saimniecībai turpinot paplašināties, tika atvestas grūsnas tīršķirnes Šarolē teles no Zviedrijas un vaislas bullis.

2014. gadā saimniecība ieguva šķirnes saimniecības apliecību.

2017.gadā saimniecība ieguva bioloģisko sertifikātu liellopiem un ziemas kviešiem.

Saimniecības īpašumā ir ap 600 ha zemes no tiem patreiz saimniecība bioloģiski apsaimnieko ap 450 ha un pārējā zeme tiek iznomāta. No tiem 330 ha sastāda sētie zālāji. Katru gadu 10% no kopējām platībām tiek sēti ziemas kvieši, kas tiek patērēti saimniecības gaļas liellopiem kvalitatīvai barības sagatavošanai.