ELFLA ietvaros ir realizēts projekts Nr.17-02-A00401-001236

SIA ''Lāses AM''ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020.gadam pasākuma 4. ''Investīcijas materiālajos aktīvos'' apakšpasākuma 4.01. ''Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās''līdzfinansēto projektu Nr.17-02-A00401-001236 ir iegādājusies jaunu barības maisītāju-dalītāju un liellopu norobežojošos paneļus. Pašlaik notiek projekta realizācija un veikta jaunu betonēto mēslu krātuvju ar starptvertni būvniecība un zīdītājgovju kompleksa būvniecība (t.sk. novietne, lopbarības pārstrādes cehs, siena šķūnis).

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē